In november startte Respo met een nieuw programma in Indonesië. Na Bandung en Ambon ging Respo nu in Jogjakarta aan de slag met een training voor (sport)docenten van het speciaal onderwijs. Respo in gesprek met Jan Willem Diekerhof.

In november 2014 startte Respo in Indonesië een trainingsprogramma voor leerkrachten en sportdocenten van het speciaal onderwijs van Jogjakarta. Het trainingsprogramma is een vervolg op de projecten van Respo International op Ambon en Bandung. Doel van dit trainingsprogramma is tweeledig. Aan de ene kant worden 20 nieuwe sportdocenten opgeleid. Aan de andere kant worden docenten opgeleid die het trainingsprogramma in de toekomst verder in Indonesië kan gaan uitzetten.
Jan Willem Diekerhof (Windesheim) is projectleider voor dit project. Jan Willem, speldocent aan Calo Windesheim, was eerder betrokken bij de trainingen in Bandung: “Belangrijkste insteek van de training is om met de sportdocenten op zoek te gaan naar mogelijkheden dat alle kinderen met een handicap kunnen deelnemen aan sport en spelactiviteiten. En dit is niet vanzelfsprekend. De sportlessen zijn veelal gebaseerd op het spelen van sporten, die voor de meeste kinderen veel te moeilijk zijn, waardoor kinderen letterlijk aan de kant staan. Onze uitdaging ligt dan ook nieuwe inzichten aan te reiken en met lokale sportdocenten aan te sluiten bij ‘wat kunnen kinderen en hoe kunnen we ze uitdagen om meer te kunnen?’ Dit is zeker gelukt! Van de deelnemers ontvingen we veel positieve feedback over de nieuwe inzichten van het ‘andersom denken”.

Het is de bedoeling dat Respo drie keer naar Jogjakarta gaat om met de trainingsgroep aan de slag te gaan. “De eerste keer staat vooral in het teken van kennismaken en het delen van verwachtingen. Het is natuurlijk belangrijk dat we aansluiten bij de mogelijkheden die die de lokale mensen hebben”. Jan Willem heeft er vertrouwen in dat met de komende twee trainingen een goede basis wordt gelegd voor een geslaagde kwaliteitsimpuls voor deze 20 sportdocenten. En via deze sportdocenten natuurlijk vernieuwd beweegplezier voor veel kinderen in het speciaal onderwijs. Wat betreft het opleiden van docenten, die in staat zijn om de training ook verder te kunnen uitzetten in Indonesië, moet nog wel een grote stap worden gezet. Jan Willem geeft hierover zijn visie. “Het is belangrijk dat kennisinstituten achter het project staan. In Bandung werkte we bijvoorbeeld samen met UPI, de sportacademie. We missen nu nog een dergelijke partner in Jogjakarta. Dit heeft veelal ook tijd en vertrouwen nodig. We willen zeker ook UPI gaan betrekken”. Komende maand gaat Jan Willem met een delegatie van Hogeschool Windesheim een bezoek brengen aan UPI, waarin hij deze samenwerking verder wil verkennen.

Jan Willem heeft de training uitgevoerd in samenwerking met Saskia Biesterbosch, docent speciaal bewegingsonderwijs van Hogeschool Windesheim. Het project wordt mogelijk gemaakt in opdracht van ISA met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het programma Sport for Development.