Met Get Up & Connect is Respo een nieuw project gestart voor 2015/2016. Erasmus Plus heeft geld beschikbaar gesteld voor de samenwerking voor innovatie en uitwisseling van ervaringen tussen de Europese en Ethiopische jongeren gedurende deze periode. Een van de voorwaarden was dat het project zowel een Nederlandse als een Europese partner zou hebben. Hieraan is gehoor gegeven door een samenwerking tussen de afdeling Gebarentaal & Deaf Studies van de Hogeschool Utrecht en de Noorse volkshogeschool voor jongeren Ål Folkehøyskole. Beide partners zullen allebei drie keer een training geven aan dove jongeren in Ethiopië. Het belangrijkste doel van de trainingen is het bieden van ondersteuning en versterking aan de lopende processen van Respo International en Dires House of Sport.
In totaal 80 Ethiopische dove jongeren zullen deelnemen aan het trainingsprogramma en 20 van deze trainers zullen op hun beurt weer 50 andere jongeren trainen. Ook zullen tien Nederlandse en Noorse studenten deelnemen aan een projectreis. Onder begeleiding van Respo en DIRES House of Sport stellen zij samen een persoonlijk actieplan op. Tijdens de uitvoering van het jongerenprogramma krijgt iedere groep Ethiopische buddies. Het project zal gestart worden met een kick-off conferentie medio maart. Aan het eind van het project houden de Europese partners van Respo een slotconferentie om zo meer aandacht te brengen aan het project en mogelijk vervolgprojecten op te zetten.

Start-up meeting
Tijdens de start-up meeting (3-8 december) kwamen alle partijen binnen het project Get Up & Connect bijeen om te praten over het project. De Hogeschool Utrecht en Ål Folkehøyskole hebben de dovengemeenschap in Addis Ababa leren kennen. Het project heeft een verdere uitwerking gekregen op diverse thema’s binnen de trainingen en het Xchange programma. Tevens is tijdens de meeting de kick-off conferentie besproken. Alle partners hebben toegezegd dat zij de conferentie groots willen aanpakken. Er is reeds contact gelegd met het Ethiopische Ministerie van Buitenlandse zaken. Wordt vervolgd dus! Blijf dit project volgen op:https://www.facebook.com/pages/Ethiopia-Deaf-Xperience