In november zijn Ellen Braspenning en Heleen van Muijen naar Kaapstad en Phalaborwa, Zuid Afrika geweest om samen met Teachers for Africa (TFA) een programma aanpak te bepalen voor Sport & Development. Het doel was om als team aan de slag te gaan met het duurzaam versterken van de sociale en persoonlijke positie van kinderen in achterstandsituaties en/of een handicap door middel van sport- en beweegprogramma’s.

Tijdens het bezoek verkenden ze de wijze waarop de lokale structuren zoals WCSS, onderwijsinstellingen en SPAT trainers ingezet kunnen worden in de ontwikkeling en implementatie van deze sport- en beweegprogramma’s. Naast deze lokale ondersteuning wordt bekeken waar de inzet van Nederlandse studententeams kan bijdragen aan het S&D programma.


Hoogtepunten
De samenwerking met WCSS (Western Cape Sport School), een belangrijke partner. Zij bieden kinderen uit achterstandswijken een plek waarbij educatie en sport belangrijke pijlers zijn. Een prachtige accommodatie met veel mogelijkheden, zowel voor de leerlingen als voor onze studententeams. Daarnaast hebben zij een netwerk aan scholen, zowel regulier als speciaal onderwijs (sustainability). We ontmoeten elkaar in de droom om bewegen, educatie en sport toegankelijk te laten zijn voor iedereen.

De ontmoeting met de SPAT trainers uit Ravensmead, een ontmoeting in kracht en verbondenheid.  Een prachtig (weer)zien, in gesprek over de wens om expertise te vergroten, de community te bereiken en om rolmodel te zijn. We ontmoeten elkaar in de droom om trots te zijn op de passie die we hebben voor bewegen, educatie en sport en dat uit te willen dragen (awareness).

Het gesprek en de rondleiding op twee scholen, een Special Needs School en een school in een van de meest gewelddadigste wijken van Kaapstad. Ontmoetingen met bevlogen sport-coördinatoren, die in sport meer zien dan de training voor een wedstrijd of selectie. We verkennen met elkaar de mogelijkheden om een alternatief sport- en beweegaanbod in de schoolstructuur en een naschools sport- en beweegaanbod voor de community te ontwikkelen en te implementeren. We vinden elkaar in een droom om met sport en bewegen meer te bereiken dan alleen sport-skills (educatie).

De (voetbal)training in de community van Phalaborwa, met elkaar expertise uitwisselen, met elkaar bewegen. In het bewegen ontmoeten we elkaar, ondanks de verschillen spreken we dezelfde beweegtaal. Dat bewegen grenzen laat vervagen of laat verdwijnen merken we ook in het project voor mensen met een fysieke en mentale beperking (participatie). Op een zandveldje met slechts een paar autobanden en een bal ervaren we met elkaar wat de potentiele kracht is van sport en bewegen voor het leven van mensen in achterstandssituaties!

Dat is the joy of movement!