Vandaag zijn we weer teruggekomen in Nederland van een verkenningsreis in Zuid Afrika. Na ons bezoek aan Cape Town, trokken we door naar Kimberley, een stad in de Northen Cape van Zuid Afrika. In deze omgeving bezochten we lokale partners voor een mogelijk nieuw initiatief. De vraag naar samenwerking ontstond halverwege 2016 naar aanleiding van verschillende gesprekken tussen professor Adri Vermeer, de Calo en Respo International. In dit verslag nemen wij je mee op onze verkenningstocht rondom Kimberley.

Yonder: dorp voor mensen met een verstandelijke beperking

We begonnen onze verkenning in Yonder. Yonder is oorspronkelijk een dorp waar werkers in de diamantmijn (eind 19e en begin 20e eeuw) woonden en werkten. Nu leven en werken er ongeveer 300 volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking, voornamelijk blank en Afrikaans sprekend. Overdag werken zij in de werkplaatsen en verrichten zij onderhoud aan het terrein en de gebouwen.
Er is een, niet al te zeer gestructureerd, beweeg- en sportprogramma dat veelal door vrijwilligers wordt geleid. Vanuit Yonder is behoefte aan een meer structurele en professionele opzet van dit programma. Op het terrein zijn verschillende sportfaciliteiten die gerenoveerd worden. Het is ruim van opzet, alles is goed onderhouden en goed beveiligd. Op Yonder heerst een prettige, saamhorige sfeer.

Het schooltje van Yonder: de Jannie Brink school

Op het terrein van Yonder is ook een school voor kinderen met een verstandelijke beperking; de Jannie Brink school. De school wordt bezocht door ruim 100 zwarte kinderen uit de omgeving. De klaslokalen zijn in de oorspronkelijke huizen van het dorp en daardoor erg klein. Tijdens ons bezoek aan de school wordt duidelijk dat er minimaal aandacht is voor sport en bewegen. De onderwijzers hebben weinig tot geen kennis op dit gebied. Ze hebben veel behoefte aan kennisoverdracht via ‘train de trainer’.

Speciaal onderwijs & sport in Zuid Afrika

Buiten het dorp Yonder zijn verschillende special need schools in de omgeving te vinden. In de stad Kimberley is een vrij grote school gevestigd, de Elizabeth Conradie School, met meer dan 400 leerlingen, blank en zwart.
De school was bestemd voor kinderen met lichamelijke beperkingen, maar door het beleid van het provinciale Department of Education komen er ook steeds meer kinderen met leer- en gedragsproblemen. Er zijn goede sportfaciliteiten en een lopend pre- en afterschool sportprogramma. Dit programma is echter aan vernieuwing en verdieping toe.

Op provinciaal niveau werken de special need schools, de nationale Special Olympics en Sport for Person with Physical Disabilities samen. Het provinciale orgaan dat verantwoordelijk is voor gehandicaptensport heeft ervoor gekozen om enkele Paralympische sporten nadrukkelijk onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Op deze manier willen zij de sportparticipatie en het niveau van de aangepaste breedte- en topsport omhoog tillen. De komende ligt de focus voornamelijk op boccia, zwemmen, atletiek, volleybal en paracycling. Om stap voor stap deze verbeterslag te kunnen realiseren, ligt de focus op korte termijn op boccia.

Bezoek aan Eye for Others in Richie

Op zo’n 30 km vanaf Kimberley bevindt zich in het plaatsje Richie een verlaten school. De oorspronkelijk blanke leerlingen van de school zijn weggetrokken. De school is in de jaren dat zij leeg stond volledig gestript. Alleen de muren en het dak zijn er nog. De projectleider van de Stichting Eye for Others, Ton van der Smit uit Barneveld, heeft de school verworven en is systematisch bezig de school weer bruikbaar te maken voor onderwijs, nu nog aan zwarte kinderen uit deze omgeving. Drie van de 12 lokalen zijn inmiddels weer bruikbaar, al is er nog geen schoolmeubilair. De leerlingen krijgen les zittend op dekens en tapijten op de grond. Op korte termijn zal er nog weinig aandacht zijn voor sport en bewegen, maar met het oog op de lange termijn gaan we ook op deze locatie een passende aanbod creëren voor valide en mindervalide kinderen.

Opdracht voor Respo International

Deze eerste verkenning heeft geresulteerd in enkele mooie opdrachten voor verschillende MBO en HBO studenten die een sportopleiding volgen. De betrokken partners zijn enthousiast en positief. De komende jaren kunnen bijvoorbeeld Calo studenten vanuit de minor Sport, therapy for empowerment, gefaseerd handen en voeten geven aan deze opdrachten. De studenten worden op locatie (in het dorp Yonder) gehuisvest waar ze gebruik kunnen maken van diverse faciliteiten. De begeleiding is in goede handen en ligt bij enkele nauw betrokken professionals.

We kijken uit naar een mooi en duurzaam project!

Locatie