Over Respo

Respo International zorgt ervoor dat  mensen met een handicap in ontwikkelingslanden niet meer aan de zijlijn staan, maar midden in het speelveld, midden in de samenleving. Meedoen, meetellen, herkend en erkend worden. Sport, plezier en beweging als aanjager voor ontwikkeling. We zien in de praktijk dat het werkt!

Gerealiseerde projecten
Aantal landen waarin Respo actief is
Aantal deelnemers in onze projecten
Aantal mensen met een handicap die we helpen

De Respomethode

Respo International gaat uit van de kracht van sport om mensen met een handicap letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Dit willen wij bereiken door middel van vier pijlers: participatie, educatie, bewustwording en duurzaamheid.

 

We bieden oplossingen waardoor kinderen met een handicap succesvol kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit vraagt om inzicht bij lokale sporttrainers in:

 • de sport- en beweegmogelijkheden van kinderen
 • wat werkt bij de kinderen en waar ze plezier aan beleven.

Met die kennis kunnen zij een passend aanbod ontwikkelen van sport- en beweegactiviteiten.

 

Op basis van praktijkervaringen heeft Respo International een startpakket ontwikkeld waarin onze projectvisie wordt uitgelegd en handvatten worden geboden om nieuwe projecten en activiteiten te ontwikkelen. Aanvullend is in samenwerking met NOC*NSF en Hogeschool Windesheim door ons een informatiereader gemaakt om lesgevers handvatten te bieden om voor verschillende type handicaps succesvolle sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen.

Doelstelling

Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg- en sport- programma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Passend bij onze historie en de overtuiging dat onderwijs versterkende waarde toevoegt bij het realiseren van projecten in ontwikkelingslanden, werken wij met projectteams die bestaan uit MBO- en HBO-studenten van verschillende scholen en opleidingsrichtingen. Zij zijn gedurende enkele maanden bezig met de realisatie van projecten in diverse landen. Om te helpen om deze projecten duurzaam vorm te geven en uit te voeren, nodigen we studenten uit om projecten op te zetten die aansluiten op hun opleiding. Deze projecten, waarvoor de stagiairs zelf betalen, worden uitgevoerd samen met lokale professionals en in samenwerking met lokale NGO’s of maatschappelijke organisaties die al jaren actief zijn.

Werkwijze

Al onze stages en het aanverwant (vrijwilligers-) werk sluiten aan bij een concrete behoefte van lokale professionals. Daarom stellen we een maximum aan het aantal stageplekken: de bezoeken moeten voor alle partijen relevant zijn. De stagiair valt altijd onder de verantwoordelijkheid van Respo International en de lokale partnerorganisatie en neemt nooit betaalde werkzaamheden over. Hij of zij draait volledig mee in de organisatie en uitvoering van de lokale organisatie: een professionele leer- & werkomgeving waarin het effect van de werkzaamheden zichtbaar zijn en waarin de student een bijdrage levert die past bij zijn capaciteiten. Het accent ligt op een gezonde balans tussen het ontwikkelen van vaardigheden en opdoen van ervaringen door de student en een bijdrage leveren aan concrete maatschappelijke projecten in een ontwikkelingsland. Op deze basis bereiden we studenten intensief voor, worden stages uitgevoerd, versterken betrokkenen elkaar en leveren ze een bijdrage aan mondiaal burgerschap.   

Financiering

Respo International en haar lokale partners werken veelal vanuit projectmiddelen en ANBI-normen. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een gerichte en doelmatige financiering van middelen. Onze organisatie is transparant, met een minimum aan overhead en maximaal effect.

ANBI

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).

Omdat Respo een ANBI-status heeft, zijn er bepaalde documenten openbaar.

Te weten:

 • De naam
 • Ons fiscaal nummer
 • Contactgegevens
 • Bestuurssamenstelling
 • Beleidsplan
 • Beloningsbeleid
 • Doelstelling
 • Uitgeoefende activiteiten
 • Financiele verantwoording

We are Responsible to bring you The Joy of Movement

Bestuur

Respo International functioneert als netwerkorganisatie en werkt met verschillende medewerkers en organisaties samen om van het werk van Respo International een succes te maken.

Guy Steenweg
Guy Steenweg
Mobile :+31 6 27493733
Email : guy@respo.org

Onze partners