Zuid Afrika

Project Details

Date : 2017
Tags :
Category :

Project Description

Sinds begin 2017 start Respo International weer nieuwe projecten op in Zuid Afrika. Onze projecten centreren zich rondom Kimberley, een rustige hoofdstad in de Northen Cape van Zuid Afrika. De vraag naar samenwerking ontstond halverwege 2016 naar aanleiding van verschillende gesprekken tussen professor Adri Vermeer, de Calo en Respo International.

 

We werken in Kimberley samen met Eye for Others, Yonder, Elisabeth Conradie school en de plaatselijke sportacademie. Vanuit deze samenwerkingen zijn de faciliteiten voor huisvesting, netwerk en begeleiding goed geregeld voor de stagiaires die in onze projecten meewerken.  

Wat kun je doen?

Stages voor studenten PMT

Elisabeth Conradie School en Yonder

Als student Psychomotorische Therapie kun je tijdens jouw stage op de Elisabeth Conradie school en Yonder themagericht werken aan weerbaarheid, zwemmen, sport en bewegen. Je zoekt de verbinding met de fysiotherapeut en via train de trainer voorzie je docenten en andere professionals van meer kennis. Ze willen graag boccia aanbieden en promoten.

 

Je werkt voornamelijk aan 1-op-1 activiteiten. Er zijn programma’s voor individuele begeleiding. Ook stel je ondersteuningsplannen op en kun je aansluiten bij de aanwezige hulpvraag van de cliënt.

 

Ritchie

In Ritchie zijn op dit moment nog geen PMT activiteiten. Voor Respo International zijn wij op zoek naar studenten die willen verkennen hoe PMT hier ingezet kan worden.

Stages voor studenten Sportkunde

Als student sportkunde dagen we jou uit om lokaal en provinciaal de (aangepaste) sportinfrastructuur in kaart brengen. Daarnaast organiseer je competities en/of clinics van enkele aangepaste sporten zoals boccia, hockey en zwemmen. Ook de promotie van deze activiteiten behoort tot jouw taak.

 

Ritchie en Yonder

In Richie is behoefte aan events in het kader van awareness (integratie blank/zwart en valide/mindervalide bevolking). Jij kunt deze organiseren en daarnaast onderzoek je de mogelijkheden en sportfaciliteiten op Richie en Yonder. Je hebt een mobiliserende functie vanuit de townships naar het regenboogproject in Ritchie.

 

Ritchie en Kimberley

Een andere stagemogelijkheid is het opstellen van een meerjarenplan ‘Bewegen & Sport in Kimberley en Ritchie’. Je onderzoekt welke vragen en behoeftes hier liggen. Deze werk je uit in een SWOT-analyse en je formuleert aanbevelingen voor mogelijke projecten.

Stages voor studenten Lichamelijke Opvoeding

Voor studenten lichamelijke opvoeding zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van onderwijs en sport. Op alle locaties liggen verschillende uitdagingen voor jou klaar!

 

Ritchie:

In Ritchie is er behoefte aan een verkenning en ondersteuning op het gebied van Physical Education (PE). Je gaat aan de slag op de highschool Rietveel waar je een sport- en beweegaanbod creëert. Deze biedt je aan in een pre-school en een train-de-trainer programma. Het aanbod sluit aan op het regenboogproject.

 

Yonder en Elisabeth Conradie School

Op Yonder en de Elisabeth Conradie school is het bewegingsonderwijs volop in ontwikkeling. Via train-de-trainer voorzie je docenten van meer en verdiepende (methodische en didactische) kennis over het bewegingsonderwijs. Daarbij is de wens om het niveau van zwemvaardigheid te verhogen. Studenten met een sportachtergrond (zelf in hun vrije tijd actief als trainer of coach) hebben de mogelijkheid te participeren in verschillende trainer en coach programma’s op een highschool in Kimberley.

Stages voor studenten Sociaal Werk en studenten van andere opleidingen

Studenten Sociaal Werk kunnen een mix doen van de activiteiten die zijn omschreven voor studenten PMT, sportkunde en lichamelijke opvoeding. Ook voor studenten van andere opleidingen zijn er mogelijkheden. Raadpleeg de actuele vacatures of neem contact met ons op voor meer informatie.

Stages voor MBO studenten

Yonder en de Elisabeth Conradie school houden zich bezig met sport en beweging voor mensen met een handicap. Dagelijks worden er door professionele sportleraren sportlessen gegeven aan kinderen en volwassenen met een handicap. In het verleden had de Elisabeth Conradie school veel aandacht voor sportcompetities voor mensen met een handicap, waaronder rolstoelbasketbal, boccia, judo, zwemmen, powerlifting, etc. De laatste jaren is dit wegens bezuinigingen op een laag pitje gezet, maar de school heeft de ambitie om dit weer verder op te pakken.

Maak het verschil!

Wil jij waardevolle ervaring opdoen in het buitenland? Jouw vakgebied vanuit een nieuwe invalshoek benaderen? En kennismaken met een volstrekt andere cultuur? Denk dan eens aan een stage in Ethiopië of Zuid Afrika via Respo International.

Onze projectlocaties

Elisabeth Conradie school

In de stad Kimberley is een vrij grote special needs school gevestigd, de Elizabeth Conradie School, met meer dan 400 leerlingen, blank en zwart.

De school was bestemd voor kinderen met lichamelijke beperkingen, maar door het beleid van het provinciale Department of Education komen er ook steeds meer kinderen met leer- en gedragsproblemen. Er zijn goede sportfaciliteiten en een lopend pre- en afterschool sportprogramma. Dit programma is echter aan vernieuwing en verdieping toe.


Op provinciaal niveau werken de special need schools, de nationale Special Olympics en Sport for Person with Physical Disabilities samen. Het provinciale orgaan dat verantwoordelijk is voor gehandicaptensport heeft ervoor gekozen om enkele Paralympische sporten nadrukkelijk onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Op deze manier willen zij de sportparticipatie en het niveau van de aangepaste breedte- en topsport omhoog tillen. De komende ligt de focus voornamelijk op boccia, zwemmen, atletiek, volleybal en paracycling. Om stap voor stap deze verbeterslag te kunnen realiseren, ligt de focus op korte termijn op boccia.

Yonder en Jannie Brink

Yonder is oorspronkelijk een dorp waar werkers in de diamantmijn (eind 19e en begin 20e eeuw) woonden en werkten. Nu leven en werken er ongeveer 300 volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking, voornamelijk blank en Afrikaans sprekend. Overdag werken zij in de werkplaatsen en verrichten zij onderhoud aan het terrein en de gebouwen.

Er is een, niet al te zeer gestructureerd, beweeg- en sportprogramma dat veelal door vrijwilligers wordt geleid. Vanuit Yonder is behoefte aan een meer structurele en professionele opzet van dit programma. Op het terrein zijn verschillende sportfaciliteiten die gerenoveerd worden. Het is ruim van opzet, alles is goed onderhouden en goed beveiligd. Op Yonder heerst een prettige, saamhorige sfeer.

Op het terrein van Yonder is ook een school voor kinderen met een verstandelijke beperking; de Jannie Brink school. De school wordt bezocht door ruim 100 zwarte kinderen uit de omgeving. De klaslokalen zijn in de oorspronkelijke huizen van het dorp en daardoor erg klein. Tijdens ons bezoek aan de school wordt duidelijk dat er minimaal aandacht is voor sport en bewegen. De onderwijzers hebben weinig tot geen kennis op dit gebied. Ze hebben veel behoefte aan kennisoverdracht via ‘train de trainer’.

Ritchie

Op zo’n 30 km vanaf Kimberley bevindt zich in het plaatsje Richie een verlaten school. De oorspronkelijk blanke leerlingen van de school zijn weggetrokken. De school is in de jaren dat zij leeg stond volledig gestript. Alleen de muren en het dak zijn er nog. De projectleider van de Stichting Eye for Others, Ton van der Smit uit Barneveld, heeft de school verworven en is systematisch bezig de school weer bruikbaar te maken voor onderwijs, nu nog aan zwarte kinderen uit deze omgeving. Drie van de 12 lokalen zijn inmiddels weer bruikbaar, al is er nog geen schoolmeubilair. De leerlingen krijgen les zittend op dekens en tapijten op de grond. Op korte termijn zal er nog weinig aandacht zijn voor sport en bewegen, maar met het oog op de lange termijn gaan we ook op deze locatie een passende aanbod creëren voor valide en mindervalide kinderen.

 

Over Zuid Afrika

Zuid Afrika is een land dat in het zuidelijkste puntje van het Afrikaanse continent ligt. Onze projecten centreren zich rondom Kimberley, een rustige hoofdstad in de Northen Cape van Zuid Afrika. De natuur is hier een van de aantrekkelijkste punten. In de omgeving kun je fantastische safari’s maken en zijn er verschillende watersportactiviteiten.

In Zuid Afrika worden 11 verschillende officiële talen gesproken, met name Zoeloe en Xhosa. In Kimberley hoor je echter ook veel Afrikaans. In Kimberley wonen ongeveer 100.000 inwoners van diverse etniciteiten. Het staat bekend als mijnstad, waar veel gelukszoekers diamanten hebben gevonden. De sporen van dit verleden zijn nu nog steeds zichtbaar als ‘Die Groot Gat’, letterlijk een gigantisch gat met water.

Bekijk de website over Kimberley voor adresjes en tips.

Vacatures

En?! Durf jij de uitdaging aan?

Stages van Respo hebben levens veranderd. Je leert veel en doet volop nieuwe ervaringen op. En je kunt echt het verschil maken. Voor jezelf, maar zeker ook in het leven van anderen! Nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar Guy Steenweg via guy@respo.org en volg ons op Facebook.