Na het revalideren, op voor ministerpresident

Als er een gehandicapte SPAT-trainer voor de groep staat,