Guy Steenweg

Guy Steenweg

Guy Steenweg

Role : Directeur
Mobile : +31 6 27493733

Sport en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking, dat is mijn passie!

Al tijdens mijn opleiding aan de Calo ontdekte ik hoe enthousiast ik raakte van de mogelijkheden om specifieke doelgroepen in beweging te krijgen. Voor mijn Master in Sports deed ik een verdiepend onderzoek binnen NOC*NSF naar de herkenning van Paralympisch talent. Zo ontdekte ik naast de breedte- ook de (aangepaste) topsport. Sinds 2016 ben ik directeur bij Respo International.

Ik zie enorme veranderingen bij mensen met een beperking wanneer zij deelnemen aan een passend sport- en beweegaanbod. Dat maakt mij ontzettend gemotiveerd om ‘The Joy of Movement’, het plezier in bewegen bij ze te brengen.

Ik wil mijn kennis en enthousiasme verspreiden door het het aanbod en de bereikbaarheid van sport en bewegen beter te maken. Mijn missie is om sport en bewegen toegankelijk te krijgen voor de doelgroepen die hier minder vanzelfsprekend gebruik van maken.

Als directeur van Respo International kan ik mijn missie zowel nationaal als internationaal handen en voeten geven. In mijn rol op de Calo binnen twee minors op het gebied van speciaal bewegen en aangepast sporten, en over de grens door ‘The Joy of Movement’ te verspreiden binnen onze internationale projecten.

“Mensen met een beperking (in ontwikkelingslanden) staan niet meer aan de zijlijn, maar midden in het speelveld, midden in de samenleving.

Meedoen, meetellen, herkend en erkend worden. Sport, plezier en beweging als aanjager voor ontwikkeling. We zien in de praktijk dat het werkt!”

Wil je bijdragen aan een van onze projecten?

Bekijk de vacatures of schenk een gift.